Hjem

UTENOMJORDISK KONTAKT

NETTVERK

Velkommen til portalen for det utenomjordiske kontaktnettverket i Norge.

 

Dette er et nettverk fori har interesse for og for de som allerede er i gang med å opprette en fredfull og opplyst kontakt med stjernefolket.

Formålet med siden er å samle mennesker i et felles nettverk der vi kan være en støtte og til inspirasjon for hverandre i dette arbeidet.

 

Her kan vi sette oss i kontakt med de forskjellige innitiativtakerne og de lokale gruppene. De som ønsker det kan starte sine egne grupper der de bor.

 

På nettsiden vil vi sette opp en oversikt over alle innitiativtakerene og de lokale gruppene. Hensikten er at det er enkelt å finne for de som ønsker å delta i en kontakt-arbeidsgruppe.

Vi vil også opplyse om de ulike aktivitetene som skjer i nettverket.

 

På denne måten ønsker vi å bygge opp og styrke nettverket for utenomjordisk interesserte her i Norge i en mye større grad enn tidligere.

Vi både ønsker og håper at flere vil la seg inspirere og dra nytte av kontakten med nettverket her i Norge gjennom denne siden.

 

Sammen står vi sterkt i å manifestere en realistisk og dedikert kontakt med stjernefolket. I dette arbeidet vil vi også bevisstliggjøre oss selv og menneskeheten i sin helhet om sannheten rundt hvem vi er, hvor vi kommer fra og hva som er vår egentlige oppgave på jorden.

 

Gjennom å opprette en kontakt med stjernefolket bidrar vi til å åpne opp for og å skape en bro til vårt høyeste potensiale og fremme vår evolusjon som menneskehet.

 

 

© All Rights Reserved - www.utenomjordiskkontakt.net